Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου διέπει τον τρόπο με τον οποίον το Σχολείο συλλέγει, χρησιμοποιεί, διατηρεί και αποκαλύπτει πληροφορίες που συλλέγονται από τους χρήστες (βλέπε «Μαθητές») του Σχολείου. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για το Σχολείο και για όλα τα Μαθήματα που προσφέρονται από το Σχολείο.

Προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης από μαθητές με διάφορους τρόπους, όπως, μεταξύ άλλων, όταν οι μαθητές εγγράφονται στο Σχολείο ή σε ένα μάθημα του Σχολείου, εγγράφονται συνδρομητές σε ένα ενημερωτικό δελτίο και σε σχέση με άλλες δραστηριότητες, υπηρεσίες, δυνατότητες ή πόρους που διαθέτουμε στο Σχολείο μας. Θα συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης από τους μαθητές μόνο εάν μας υποβάλουν εθελοντικά τέτοιες πληροφορίες. Οι μαθητές μπορούν να αρνηθούν να παράσχουν πληροφορίες προσωπικής φύσεως, αλλά κάτι τέτοιο μπορεί να τους εμποδίσει να συμμετάσχουν σε κάποιες σχολικές δραστηριότητες.

Πώς χρησιμοποιούμε τις συλλεχθείσες πληροφορίες

Το Σχολείο μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των μαθητών για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών.
  • Οι πληροφορίες, που παρέχετε, μας βοηθούν να ανταποκριθούμε στα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών και στις ανάγκες υποστήριξης πιο αποτελεσματικά.
  • Για εξατομίκευση της εμπειρίας χρήστη.
  • Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες συνολικά για να κατανοήσουμε πώς οι μαθητές μας – ως ομάδα – χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τους πόρους που παρέχονται στο Σχολείο μας.
  • Για να στέλνουμε περιοδικώς email.
  • Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις email των μαθητών για να στείλουμε στους μαθητές πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με την παραγγελία τους. Οι διευθύνσεις email των μαθητών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια, ερωτήσεις ή άλλα αιτήματα, που απευθύνονται προς τους μαθητές.

Κοινοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων

Δεν πουλάμε, ανταλλάσσουμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης μαθητή σε άλλους.

Ιστότοποι τρίτων

Ο μαθητής μπορεί να βρει διαφήμιση ή άλλο περιεχόμενο στο Σχολείο μας που συνδέεται με τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες των συνεργατών, των προμηθευτών, των διαφημιστών, των χορηγών, των αποφοίτων μας ή άλλων τρίτων. Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο ή τους συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς τους ιστότοπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από ιστότοπους που συνδέονται με ή από το Σχολείο μας. Επιπλέον, αυτοί οι ιστότοποι ή οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των συνδέσμων τους, ενδέχεται να αλλάζουν συνεχώς. Αυτοί οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και πολιτικές εξυπηρέτησης πελατών. Η περιήγηση και η αλληλεπίδραση σε οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων που έχουν σύνδεσμο με τον μαθητή μας, υπόκειται στους όρους και τις πολιτικές αυτού του ιστοτόπου.

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

Το Σχολείο έχει τη διακριτική ευχέρεια να ανανεώνει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να ελέγχουν συχνά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και να γνωρίζετε τις τροποποιήσεις.

Η αποδοχή των όρων αυτών από εσάς

Με την εγγραφή σας στο Σχολείο, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, μην εγγραφείτε στο Σχολείο. Η συνεχιζόμενη εγγραφή σας στο Σχολείο μετά την καταχώριση αλλαγών σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου θα σημαίνει την αποδοχή σας για αυτές τις αλλαγές.