Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου διέπει τον τρόπο με τον οποίο η data storytellers Marketing Academy συλλέγει, χρησιμοποιεί, διατηρεί και αποκαλύπτει πληροφορίες που συλλέγονται από τους χρήστες (βλέπε «Μαθητές») της. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τη data storytellers Marketing Academy και για όλα τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που προσφέρονται από αυτήν.

Η εταιρεία data storytellers Marketing Academy αποδίδει μέγιστη σημασία στην επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών. Η εταιρεία έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – DPO, με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την άσκηση των δικαιωμάτων τους αλλά και για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφαλείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected] 

Η παρούσα πολιτική της εταιρείας, θεμελιώνει τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως προς τα προσωπικά δεδομένα, συμμορφούμενη πλήρως με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 και την ισχύουσα εν γένει νομοθεσία.

Προσωπικά δεδομένα

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους. Η εταιρεία συλλέγει προσωπικές πληροφορίες με διάφορες μεθόδους αλλά πάντα με τη συναίνεση των εμπλεκόμενων μερών. Η τήρηση των αρχείων της εταιρείας γίνεται με εμπιστευτικότητα και σε αυτά δεν έχουν πρόσβαση παρά μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης από μαθητές με διάφορους τρόπους, όπως, μεταξύ άλλων, κατά την επικοινωνία με την εταιρεία και τη χρήση των υπηρεσιών αυτής, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, της ολοκλήρωσης εγγραφής των μαθητών στη data storytellers Marketing Academy ή σε ένα ή περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα, τηλεφωνικά, απευθείας από το προσωπικό της εταιρείας ή και συνεργάτες αυτής, όταν οι μαθητές εγγράφονται συνδρομητές σε ένα ενημερωτικό δελτίο και σε σχέση με άλλες δραστηριότητες, υπηρεσίες, δυνατότητες ή πόρους που διαθέτουμε στη data storytellers Marketing Academy.

Θα συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης από τους μαθητές μόνο εάν μας υποβάλουν εθελοντικά τέτοιες πληροφορίες. Οι μαθητές μπορούν να αρνηθούν να παράσχουν πληροφορίες προσωπικής φύσεως, αλλά κάτι τέτοιο μπορεί να τους εμποδίσει να συμμετάσχουν σε κάποιες δραστηριότητες.

Πώς χρησιμοποιούμε τις συλλεχθείσες πληροφορίες

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών και στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, ιδίως όταν επισκέπτονται τη σελίδα εγγραφής, ή συνδέονται σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό πελάτη, ή όταν παρακολουθούν τα δωρεάν μαθήματα ή τα μαθήματα στα οποία έχουν εγγραφεί. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα πολιτική απορρήτου, καθώς και με τη συγκατάθεση των μαθητών, ανάλογα με την περίπτωση.

Ενδεικτικά, η data storytellers Marketing Academy μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των μαθητών για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών.
  • Οι πληροφορίες, που παρέχετε, μας βοηθούν να ανταποκριθούμε στα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών και στις ανάγκες υποστήριξης πιο αποτελεσματικά.
  • Για εξατομίκευση της εμπειρίας χρήστη.
  • Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες συνολικά για να κατανοήσουμε πώς οι μαθητές μας – ως ομάδα – χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τους πόρους που παρέχονται από εμάς.
  • Για να στέλνουμε περιοδικώς email.
  • Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις email των μαθητών για να στείλουμε στους μαθητές πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με την παραγγελία τους. Οι διευθύνσεις email των μαθητών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια, ερωτήσεις ή άλλα αιτήματα, που απευθύνονται προς τους μαθητές.

Κοινοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων

Δεν πουλάμε, ανταλλάσσουμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης μαθητή σε άλλους.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των μαθητών είναι μια υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Ως εκ τούτου, προστατεύουμε τα δεδομένα των μαθητών, που αποθηκεύονται σε εμάς μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοί μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή.

Σε περίπτωση διαρροής προσωπικών δεδομένων, εκτελούνται οι αναγκαίες ενέργειες ώστε να εντοπιστεί η πηγή της διαρροής, να διακοπεί η διαρροή καθώς και να αποφευχθεί παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον. Κατόπιν αποφασίζονται και εκτελούνται οι διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αναθεώρηση των υπαρχόντων διαδικασιών ή/και οδηγιών της παρούσας, απομάκρυνση προμηθευτών, ακόμη και νομικές ενέργειες.

Ιστότοποι τρίτων

Ο μαθητής μπορεί να βρει διαφήμιση ή άλλο περιεχόμενο στον ιστότοπό μας, το οποίο συνδέεται με τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες των συνεργατών, των προμηθευτών, των διαφημιστών, των χορηγών, των αποφοίτων μας ή άλλων τρίτων. Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο ή τους συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς τους ιστότοπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από ιστότοπους που συνδέονται με ή από τον δικό μας. Επιπλέον, αυτοί οι ιστότοποι ή οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των συνδέσμων τους, ενδέχεται να αλλάζουν συνεχώς. Αυτοί οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και πολιτικές εξυπηρέτησης πελατών. Η περιήγηση και η αλληλεπίδραση σε οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων που έχουν σύνδεσμο με τον μαθητή μας, υπόκειται στους όρους και τις πολιτικές αυτού του ιστοτόπου.

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

Η data storytellers Marketing Academy έχει τη διακριτική ευχέρεια να ανανεώνει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να ελέγχουν συχνά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και να γνωρίζετε τις τροποποιήσεις.

Η αποδοχή των όρων αυτών από εσάς

Με την εγγραφή σας στη data storytellers Marketing Academy, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, μην εγγραφείτε στη data storytellers Marketing Academy. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η ανανέωση ή/και τροποποίηση της παρούσας πολιτικής απορρήτου και αυτό επηρεάσει τη χορηγηθείσα από εσάς συγκατάθεση, θα σας ενημερώσουμε ειδικά. Η διατήρηση της εγγραφής σας στη data storytellers Marketing Academy μετά την καταχώριση αλλαγών σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, θα σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.